Sabro herred, Århus amt

Gårdnavn Sogn Fornavn Efternavn Fødested Fødselsdato Side
Søndergård Hadsten Anders Andersen     84
Klostergården Sabro Niels Andersen     65
Blæsborg Haldum Olivia Andersen Svejstrup 30-01 1878 79
Lindskovgård Sabro S. Andersen     63
Bægård Lyngå Signe Bak Lyngå 08-11 1868 71
Højgård Haldum Jens Beck     77
Østerkjær Haldum Jørgen Blach     79
Østerkjær Haldum L. Eberhard Blach     80
Vestergård Haldum Maren Blach Sabro 26-07 1864 76
Bægård Lyngå Christen Bonde Lyngå 11-06 1866 71
  Lyngå Jens Chr. Bonde     69
Hadsten Overgård Hadsten Peder Brendstrup     81
Højgård Haldum Rasmus Brendstrup Haldum 27-10 1878 77
Højgård Haldum Søren Mikkelsen Brendstrup     77
Ballegård Hadsten Jens Nielsen Braad Hadsten 23-07 1881 81
Nyvangsgård Foldby Jensine Nielsen Braad Hadsten 26-09 1872 90
Ballegård Hadsten Niels Christensen Braad     81
Ballegård Hadsten Niels Jensen Braad     81
Højgård Haldum Anton Carstensen     77
Bjergegård Haldum Ane Marie Christensen Haldum 03-07 1875 76
  Haldum Christine Christensen Lyngå 01-04 1865 78
Bundgård Lading Christine Christensen Ryde 19-05 1877 68
Damsgård Hadsten Ellen Christensen Langå 04-10 1888 82
Haldum Vestergård Haldum Peder Christensen Haldum 18-12 1859 74
Damsgård Hadsten Kristen Huus Sørensen Fisker Langå 15-08 1884 82
Søndergård Hadsten Maren Fisker Langå 08-07 1889 83
  Haldum Niels Gravgaard     74
Haldum Vestergård Haldum Christen Hansen     74
  Lyngå Hans Chr. Erhard Hansen Vithen 05-05 1881 68
Hadsten Nygård Hadsten Mette Mary Hansen Galten 17-02 1890 82
Havgård Foldby Niels Hansen     89
Dalsgård 2 Haldum Peter Ivar Hansen Haldum 23-05 1857 78
  Haldum Rasmus Hansen     78
Bremdalsgård Lyngå Augusta Ilsfeldt Hamborg 28-03 1888 69
Ballegård Fårup Ane Sofie Jensen Fårup 18-06 1859 65
Hummeluhr Østergård Lading Erik Jensen     67
Bjergegård Haldum Hans Ingemann Jensen Bryrup   76
Ballegård Hadsten Ingrid Helene Jensen Bvinterslev   81
Vestergård Haldum J.A. Jensen Mårslet 15-02 1863 76
Lyngbygård Lading Jens Jensen     66
Hovmarksgården Foldby Jens Chr. Jensen Lyby 31-05 1882 87
Havgård Foldby Kirstine Jensen Grandslev 10-01 1874 89
Hovmarksgården Foldby Lorents Chr. Jensen     88
Tinning Vestergård Foldby Mette Jensen Grundfør 11-12 1852 90
  Vitten Mikkel Jensen     73
Bundgård Lading Mogens Jensen Dallerup 17-05 1875 68
Overgård Lading Niels Jensen     65
Ballegård Hadsten Niels Peter Jensen     81
Norring Vestergård Foldby Peder Jensen     88
Skovlund Vitten Rasmus Jensen     73
Dalsgård 1 Haldum Peder Jespersen     77
  Haldum A. Jessen     74
Dalsgård 2 Haldum Hans Jørgensen     78
Havgård Foldby Jørgen Jørgensen Grandslev 10-01 1870 89
Hadsten Østergård Hadsten Kristian Peter Karstens     85
  Hadsten Søren Knudsen Voldby 01-12 1861 84
Hadsten Østergård Hadsten Kirstine Rasmine Kock Hinge 14-04 1890 85
Hovmarken Foldby Nielsine Marie Kristensen Norringgård 12-12 1872 86
Hovmarken Foldby Peder Smed Kristensen Foldby 22-01 1872 86
Hummeluhr Østergård Lading Peter Langballe Lading 12-07 1874 66
Risagergård Lyngå Anton Larsen Hadbjerg 05-09 1871 70
Østerkjær Haldum L.P. Lassen     80
Østerkjær Haldum Rasmus Lassen Sandby 27-10 1885 79
Skovlund Vitten Carl Laursen Allingåbro 23-03 1879 73
  Vitten Christine Laursen Hårup 06-04 1886 72
Hovmarken Foldby Kristen Laursen     86
  Haldum L. Eberhard Laursen Haldum 08-03 1868 74
Lyngbygård Lading Nielsine Laursen Vinterslev 15-02 1868 66
Klosterskovgård Lyngå Rasmus Laursen     70
Klosterskovgård Lyngå Søren Peder Laursen Lyngå 13-09 1865 70
Norring Vestergård Foldby Niels Levinsen Foldby 05-09 1863 88
Norring Vestergård Foldby Rasmus Peter Levinsen     88
Lyngbygård Lading Søren Jensen Lyngby Lading 27-08 1852 66
Hummeluhr Østergård Lading Ane Kirstine Madsen Skive 23-02 1882 66
Toftegård Foldby Ane Marie Madsen Foldby 28-04 1848 88
Dortheasminde Foldby Laurs Madsen Norring 01-06 1851 86
Hadsten Overgård Hadsten Jørgen Mortensen     81
  Haldum Mathilde Møller Højbjerg 01-10 1869 74
Hadsten Nygård Hadsten Anton Nielsen     82
Højgård Haldum Anton Nielsen     77
Nyvangsgård Foldby Christen Nielsen     91
Hadsten Overgård Hadsten Eline Nielsen Ødum 12-03 1874 80
Dalsgård 2 Haldum Helene Nielsen Norring 14-10 1863 78
  Lyngå Jens Nielsen     69
Risagergård Lyngå Jens Nielsen     71
Nyvangsgård Foldby Jens Mikkelsen Nielsen Foldby 22-01 1870 90
Lindskovgård Sabro Johannes Nielsen     63
Højgård Haldum Karen Kirstine Nielsen Trige 11-01 1884 77
Overgård Lading Kirsten Nielsen Lyngå 28-06 1879 65
  Haldum Kirstine Nielsen Grundfør 03-01 1876 75
  Lyngå Kirstine Nielsen Lyngå 07-06 1886 68
Havkjærgård Lyngå Maren Nielsen Als 27-10 1855 68
  Lyngå Marie Helene Nielsen Lyngå 06-01 1882 69
Risagergård Lyngå Mette Marie Nielsen Lyngå 02-01 1864 70
Hovmarken Foldby Niels Nielsen     86
Nyvangsgård Foldby Niels Nielsen     91
Lindskovgård Sabro Niels Nielsen     63
  Hadsten Ole Nielsen     85
Toftgård Vitten Peder Nielsen     72
Søndergård Hadsten Simon Nielsen Vinkel 03-01 1890 83
Dortheasminde Foldby Søren Nielsen     86
Haldum Vestergård Haldum Søren Nielsen     74
Toftgård Vitten Søren Nielsen Vithen 29-05 1877 72
Norring Vestergård Foldby Ane Jensen Nyborg Ølst 02-05 1872 88
  Hadsten Ane Olsen Hadsten 26-06 1865 84
Hovmarksgården Foldby Gertrud Marie Sejersen Olsen Udbyovre 17-11 1887 87
  Hadsten Niels Olsen     85
Overgård Lading Jens Overgaard Lading 18-04 1879 65
Ginneruplund Hadsten Anders J. Pedersen     83
Lading Østergård Lading Edle Marie Pedersen Lading 06-05 1840 67
Dalsgård 1 Haldum Hans Pedersen Haldum 24-08 1871 77
Risagergård Lyngå Jens Pedersen     71
Ginneruplund Hadsten Peder Pedersen Hadsten 06-05 1885 83
Petersminde Fårup Poul Pedersen     65
Lading Østergård Lading Poul Pedersen     68
Tinning Vestergård Foldby Søren Pedersen Foldby 05-06 1845 90
Petersminde Fårup Søren Pedersen Fårup 08-12 1843 65
  Lyngå Søren Pedersen     68
  Lyngå Søren Pedersen Lyngå 23-06 1880 69
Klosterskovgård Lyngå Søren Pedersen     70
  Haldum Kristian Peter Petersen Trige 03-10 1863 75
Hummeluhr Østergård Lading Niels Petersen     67
Blæsborg Haldum Rasmus Petersen     79
Haldum Vestergård Haldum Anna Jensen Poulsen Norring 31-03 1863 74
Toftegård Foldby Mads Poulsen     89
Lading Østergård Lading Peder Poulsen     68
Havgård Foldby Zacarias Poulsen     89
Bjergegård Haldum Christen Rasmussen     76
Hadsten Overgård Hadsten Hans Rasmussen     81
  Haldum Hans Chr. Erhard Rasmussen Haldum 29-01 1850 78
Skovlund Vitten Jens Rasmussen     73
Ballegård Fårup Jens Laurs Rasmussen Malling 02-05 1850 65
Søndergård Hadsten Jørgen Rasmussen     84
Hadsten Overgård Hadsten Karl Kristian Rasmussen Ødum 18-08 1869 80
Skovlund Vitten Nielsine Rasmussen Vithen 21-03 1878 73
Tinning Vestergård Foldby Peder Rasmussen     90
Blæsborg Haldum Peder Smed Rasmussen Haldum 28-03 1871 79
Hår Nedergård Haldum Jens Schøler Hammel 02-11 1874 75
Bremdalsgård Lyngå Peder Sehested Tvilum 07-09 1884 69
Blæsborg Haldum Peter Rasmussen Smed     79
Toftgård Vitten Sofie Snog Elev 14-10 1885 72
Svejstrup Østergård Lyngå Peder Svendsen Lyngå 30-11 1858 71
Svejstrup Østergård Lyngå Peder Svendsen     72
Dortheasminde Foldby Ane Dorthea Marie Sørensen     86
Klosterskovgård Lyngå Ane Nielsine Sørensen Lyngå 15-11 1863 70
Hadsten Østergård Hadsten August Sørensen Århus 09-03 1886 85
Klostergården Sabro Chr. Sørensen     64
Hår Nedergård Haldum Inger Marie Sørensen Vitten 15-03 1880 75
Svejstrup Østergård Lyngå Marie Sørensen Gjern 13-12 1873 71
Havkjærgård Lyngå Peder Iver Sørensen Lyngå 29-05 1842 68
Toftgård Vitten Søren Sørensen     72
Toftegård Foldby Søren Therkildsen Farre 11-05 1843 88
Hadsten Nygård Hadsten Chr. Thomsen     82
  Vitten Thomas Elias Thomsen Vitten 12-04 1887 72
Hadsten Nygård Hadsten Niels Christian Østgård Tårs 12-01 1883 81

Senest opdateret 19-03-2000
Af Hans Mikkelsen
E-post: softgen@post6.tele.dk