Personer omtalt i bogen Ryttergårde og grønne tofter af Erik Hauberg Lund

Efternavn Fornavn Erhverv Side
Adsersen Chresten 111
Agerschou Harald Kruse 115
Agerschou Christian Kruse 115
Albrektsen John Rosenhøj 85
Allefeldt Ditlef Zvartz v. Ritmester 90
Anchersen Daniel 102
Andersdatter Ane 21
Andersdatter Maren 83
Andersdatter Anders 86
Andersdatter Karen 107
Andersen Søren 20
Andersen Rasmus 25
Andersen Lorens Bødker 33
Andersen Rs. Rentier 69
Andersen Niels Rytterbonde 73
Andersen Rasmus 76
Andersen Anders Esben 87
Andersen Fr. 89
Andersen Michel 93
Andersen Rasmus 99
Andersen Ole 104
Andersen Rasmus Brood 105
Andersen Rs. Fæster 106
Andersen Peder Fæster 107
Andersen Frands 108
Andersen Niels 108
Andersen Esben 110
Andersen Søndergård 110
Andersen Niels 114
Andreasen Ejnar 114
Andreasen Kaj Fjeldbo 114
Andreasen Kaj Fjeldbo 117
Andresen J.K. Lærer 65
Apelgård Anders Pedersen Fæster 93
Bach Bertel 107
Baden N. Lærer 65
Bak K.J. Forstander 78
Baltzkyn Rytter 98
Barholt N. 122
Bay E.H. 82
Beck Rasmus Pedersen 105
Begstrup Professor 42
Benfeldt Anna Margrethe 118
Bering Malte Hoff 100
Bernt Herredsfoged 45
Bertelsen Peder Præst 63
Bertelsen Jens Bach 100
Bertelsen Jens Bach 104
Bertelsen Peder Lassen 105
Bertelsen J. Hansen 110
Birk Jens Rytter 85
Birkebæk Gårdejer 54
Birkebæk Ingemand 96
Biørn Andreas Kancelliråd 11
Bjerregård R.P. Rasmussen 110
Bjerregård Niels Peder 121
Bjerregård Peder Pedersen 121
Bjerregård Ejvind 121
Bjerregård Egon 121
Bjerregård Erna 121
Bjerregård Aksel 122
Bjerregaard D. Lærerinde 52
Bjørn N. 94
Blæsberg Exam.jur. 74
Boye M.A. Præst 63
Brandbyge Rasmus Rasmussen 118
Brandt-Madsen Chr. Møller 34
Brigsted Jens Pedersen 103
Brochdorf Ditlef v. Rytter 73
Brockenhus Kjeld 113
Brockenhus Kjeld 114
Bugge G.N. Præst 63
Buhl Poul 112
Buhl Gunner 114
Bunde Mikkel Jensen Fæster 81
Bunde Søren Rasmussen 90
Bunde Edel Pedersdatter 114
Buus Enkemadam 100
Bylow Amtmand 20
Chrestensen Hans Smed 25
Chrestensen Chresten Smed 25
Chrestensen Ole Johan Murermester 30
Chrestensen C. 110
Chrestensen Mads 110
Chrestensen Søren Chr. 112
Chrestensen Jens 115
Christensen J. Chr. Lærer 52
Christensen N. Skræddermester 54
Christensen N. Ledvogter 54
Christensen Aksel Skov Mejerist 55
Christensen N. Skræddermester 71
Christensen Anker 87
Christensen Hans M. 100
Christensen Poul Spangsbjerg 104
Christensen Hanne-Grethe S. 104
Christensen Rasmus 105
Christensen Anders Fæster 106
Christensen Niels 107
Christensen N. 117
Christensen Jens 119
Christensen Niels 119
Christiansen Thomas 115
Clausdatter Ingeborg 90
Clausen Anders 82
Clemidsen Søren 111
Dam Børge 108
Debits Burchart v. Rytter, løjtnant 85
Due Rasmus 22
Due E. 88
Due Rasmus 100
Due Anders Sørensen 100
Due Rasmus 100
Ebbesen Hans Rudolf 77
Ebbesen Hans Rudolf 84
Ebbesen Hans Rudolf 86
Ebbesen Hans Rudolf 87
Ebbesen Hans Rudolf 92
Ebbesen Laurits Befalingsmand 94
Ebbesen Hans Rudolf 101
Ebbesen Hans Rudolf 102
Ebbesen Peder 102
Eich M. 122
Elbæk Sofus 101
Elbæk Ejner 101
Elbæk Kai 101
Eliasen Rasmus 104
Eliasen Rasmus 107
Elkjær Sigurd 44
Elkær Sigurd 76
Erichsdatter Katrine 77
Erichsdatter Maren 77
Erichsdatter Marie Katrine 97
Erichsen Terkel 77
Eriksen Terkel 25
Eriksen Terkel Sognefoged 74
Eriksen Terkel 86
Eriksen Hans Fæster 88
Erslev Thomas Hansen Cand.phil. 74
Eschelsen Jens Skoleholder 64
Eschesen Las 81
Eskesen Lars 21
Eskesen Rasmus 112
Eskildsen Niels 109
Espensen Espen 41
Fischer Chr. Gårdejer 73
Fischer Chr. 100
Fischer Chr. 104
Fischer J.P. 118
Frandsen Åge Gårdejer 76
Frandsen Marius 89
Frandsen Chr. Foght 89
Frandsen H. J. 89
Frandsen Jens 100
Frederiksen Jacob Høker 39
Frederiksen Jacob 112
Funch-Thomsen Svend 118
Funch-Thomsen Anna Margrethe 118
Gabrielsdatter Maren 17
Garnes Fr. 113
Giøe Falk 9
Glassow Fr. 100
Grabow Jørgen Amtmand 59
Grabow Amtmand 66
Grabow 108
Grabow 114
Groeter Bay 47
Grytsmeyer K.A.M. Lærer 52
Gundesen Peder Lærer 52
Gyldenkrone Kammerherre, amtmand 27
Hagensen Gårdejer 76
Hansdatter Johanne 77
Hansdatter Bodil 95
Hansdatter Ane 118
Hansen Mikkel 15
Hansen Jens Rytterbonde 16
Hansen Mikkel 17
Hansen Jørgen Karetmager 27
Hansen Eske Møller 34
Hansen H.O. Præst 63
Hansen Kristian 66
Hansen Kirstine 66
Hansen Jens 68
Hansen Ane 68
Hansen Marie 68
Hansen N.P. Gårdejer 76
Hansen Anton 87
Hansen Ludvig 89
Hansen Hans Peder 92
Hansen Hans Lassen 92
Hansen Meta 92
Hansen Michel 93
Hansen Søren 93
Hansen Niels Fæster 96
Hansen Jens Fæster 97
Hansen Jens Fæster 98
Hansen Søren 99
Hansen Mads Snedker 101
Hansen Anders 102
Hansen Jens 104
Hansen Haakon 105
Hansen Anders Fæster 107
Hansen Peder Daniel 109
Hansen Erik Bruun 109
Hansen Martin 109
Hansen Rasmus 110
Hansen Hans Chr. 112
Hansen Jens Chr. 112
Hansen Hans Chr. 113
Hansen Rasmus 113
Hansen Jens Chr. 113
Hansen Rasmus 115
Hansen Hans Chr. 115
Hansen Michel 117
Hansen Niels 119
Hansen Søren 119
Hansen Søren 119
Hansen Morten 121
Hansen Rasmus 122
Helbo Thomas 108
Hellestin Anders 67
Henrichsen Gårdejer 76
Henriksen P. 112
Herholdt Rytter 89
Hermann Karen 82
Herschend Kammerråd 20
Herschend Slægtshusbesidder 39
Herschend Peder 64
Herschend Kammerråd 66
Herschend Peder 67
Herschend Peder 93
Herschend 107
Herschend 108
Herschend 110
Hetman Martin Rytter 95
Hildebrandt Provst 60
Hildebrandt Johannes Provst 62
Hildebrandt Johannes Præst, provst 63
Hildebrandt Provst 67
Hildebrandt Provst 80
Hildebrandt Provst 89
Hildebrandt Provst 116
Hildebrandt Provst 118
Himmelstrup Erik 99
Himmelstrup Erik 118
Hjortlund 46
Hjortlund Kirkesanger 47
Hjortlund Chr. Lærer 52
Holfeldt Mads Rytter 95
Holm Cand theol., grdejer 74
Holmboe Ole Jenssøn Præst 63
Holmboe Præst 115
Holmstol Købmand 39
Holst Christian Svendsen 112
Hygom Biskop 51
Høj I. 122
Hørlyck Dorthe 112
Hørlyck Knud 112
Høy Markus 81
Høy Hans Evendorf 81
Haar Stiftslandinspektør 20
Ibsen Michel Fæstebonde 73
Ibsen Niels Rytterbonde 73
Ibsen Las Fæster 78
Ingstrup Søren Thomsen 112
Iversen Peder 89
Iversen Andreas 113
Jacobsen Sejer 15
Jacobsen Sejer 17
Jacobsen Peder Fæster 80
Jacobsen Seyer Fæster 80
Jacobsen Seyer 83
Jacobsen N. 90
Jacobsen Jep 91
Jacobsen Jens 92
Jacobsen Jens 95
Jacobsen Chr. 98
Jacobsen Thomas 104
Jacobsen Chr. P. 107
Jacobsen Hans 110
Jacobsen Frederik 112
Jacobsen Peder 116
Jacobsen Hans 116
Jahn Henrik Meiner Rytter 88
Jensdatter Maren 80
Jensdatter Maren 89
Jensdatter Ane 115
Jensdatter Anna Katrine 119
Jensen Inga Linde 2
Jensen Søren 21
Jensen Rasmus Smed 25
Jensen Laurs Smed 25
Jensen Skrædder 28
Jensen Rasmus Skrædder 29
Jensen Knud Bødker 33
Jensen Peder 47
Jensen Jens Skoleholder 52
Jensen Niels Husmand 57
Jensen Melchior Præst 63
Jensen Chresten Skoleholder 64
Jensen Matz Fæster 76
Jensen Søren 78
Jensen Niels Møller 79
Jensen Mikkel 80
Jensen Esche Fæster 81
Jensen Mads Rytterbonde 83
Jensen Poul Fæster 88
Jensen Peder 89
Jensen Søren 90
Jensen Jørgen 90
Jensen Jørgen 90
Jensen Poul 91
Jensen Kirsten 92
Jensen Søren 94
Jensen Peder Fæster 95
Jensen Søren 95
Jensen Knud 96
Jensen Børge Poulsgård 96
Jensen Hanne Poulsgård 96
Jensen Olle Fæster 97
Jensen Jens Fæster 97
Jensen Ole Fæster 97
Jensen Ole 97
Jensen Jens Lassen 97
Jensen Jens Lassen 100
Jensen Knud 101
Jensen Anders 102
Jensen Niels 103
Jensen Niels 103
Jensen Poul 103
Jensen Peder 103
Jensen Anders Peder 104
Jensen Alfred 104
Jensen Kathrine Marie 104
Jensen Hans 104
Jensen Jens 104
Jensen Søren 105
Jensen Laurs Fæster 106
Jensen Anna Winther 106
Jensen Frederik 107
Jensen Jens 107
Jensen Rasmus Fæster 107
Jensen Oskar Bach 107
Jensen Ejvind Bach 107
Jensen Johannes 108
Jensen Frode 108
Jensen Christoffer 110
Jensen Niels 111
Jensen Erik Vellejus 112
Jensen Holger 112
Jensen Niels 112
Jensen Peder 113
Jensen Anders Fæster 114
Jensen Michel 115
Jensen Kresten Skoleholder 115
Jensen Niels Chr. 115
Jensen Jens Thykjær 115
Jensen Michel 116
Jensen Niels 116
Jensen Søren Lambert 119
Jensen Jens 119
Jensen Michal 119
Jensen Laurs 120
Jensen Niels 121
Jensen Mikkel 121
Jensen Hans 122
Jensgård Jens Hansen 15
Jensgård Jens Olesen 77
Jeppesen Eskild 62
Jeppesen Jacob 100
Jeppesen Thomas 100
Jepsen Jacob 91
Jepsen Mads 116
Jespersen Magnus 112
Johansen Mouritz Gårdejer 77
Johansen Anders 111
Jokumsen Fr. Stenhugger 30
Juhl Thomas 102
Juhl Børge 115
Junker Peder Pedersen 105
Juul Anders Andersen 104
Jørgensdatter Ingeborg 77
Jørgensdatter Karen 88
Jørgensdatter Ane Kirsten 89
Jørgensdatter Ane Kirstine 91
Jørgensen Søren 20
Jørgensen Mads 20
Jørgensen Søren 21
Jørgensen Anders Smed 25
Jørgensen Andreas 26
Jørgensen Poul 26
Jørgensen Kresten 40
Jørgensen Frands 48
Jørgensen Anders 48
Jørgensen Chr. 55
Jørgensen Christian Tømrer 68
Jørgensen Olga 71
Jørgensen Peder 78
Jørgensen Andreas 79
Jørgensen Viktor 79
Jørgensen Knud M. 79
Jørgensen Las 81
Jørgensen Peder 83
Jørgensen Kresten 84
Jørgensen Kresten 86
Jørgensen N. Winther 87
Jørgensen Agnete Winther 87
Jørgensen Kresten 87
Jørgensen Niels 87
Jørgensen E. Lassen Winther 87
Jørgensen Rs. 87
Jørgensen Erik 88
Jørgensen Marius 91
Jørgensen Georg Westfal 94
Jørgensen Niels Jørgen Westfal 94
Jørgensen Georg 101
Jørgensen Poul 102
Jørgensen Anders 102
Jørgensen Henning 102
Jørgensen Rasmus 103
Jørgensen Elisius 104
Jørgensen Johannes 110
Jørgensen Peder 112
Jørgensen Thorvald 114
Jørgensen Aage 114
Jørgensen Hans 119
Jørgensen Niels 122
Jørgensen (Tvilling) Peder 83
Karlsdatter Ane 53
Kenner Hans Henrik Rytter 98
Kielsen Niels Fæster 109
Kier Herredsfoged 21
Kier Anders Møller 34
Kier Hedevig Sophie Kofod 34
Kiersholm Rasmus Andersen Gårdejer 54
Kiær Herredsfoged 75
Kiær Herredsfoged 93
Kiær Herredsfoged 100
Kiærulf 94
Kjær Henrik 112
Knudsen Jens Møller 55
Knudsen K. Møller Gårdejer 72
Knudsen Jacob 88
Knudsen Rasmus 88
Knudsen Jens Møller 96
Knudsen Elisius Møller 96
Knudsen Knud Møller 98
Knudsen Jens Møller 98
Knudsen Jens 101
Knudsen Jens 107
Knudsen Peder 112
Knudsen Michel 117
Koefoed Jørgen Petersen Møller 34
Koefoed Hedvig 75
Koefoed Jørgen 75
Koldberg Hans Rytter 73
Krarup Chr. 115
Kras Niels Jensen 116
Krebs Kristian Rytter 97
Krestensen Kresten 105
Kristens Anders 48
Kronholm Søren 109
Kronholm Anker 109
Kronholm Søren Hansen 115
Kruse Peder Daniel Præst 63
Kvist Peter Stig 105
Kæhl Rytter 89
Kørner Hans Rytter 80
Kørner Hans Rytter 83
Kaae Wagn Mekaniker 41
Ladegård Søren 114
Larsen Eske 86
Larsen Michel 93
Larsen Lena S. 102
Larsen Michel Fæster 107
Larsen Michel 117
Lassen Ingvard Bødkermester 27
Lassen Ingvard Hjulmand 27
Lassen Jens Gårdejer 44
Lassen Søren 55
Lassen Jens 55
Lassen Jens 78
Lassen Peder 80
Lassen Inge 80
Lassen Eske 84
Lassen E. 87
Lassen Søren 97
Lassen Johanne 100
Lassen Poul 107
Lauritsen Elkjær 107
Lauritsen Søren Elkjær 107
Lauritzen Jens Fæster 100
Laursen Søren Handelsmand 25
Laursen Olle Hjulmand 27
Laursen Ole Spillemand 37
Laursen Anders 48
Laursen L. Gårdejer 72
Laursen Rasmus 101
Laursen Ejner 101
Laursen Leo Frank 101
Laursen Åge 103
Laursen Ole 104
Laursen Viggo 105
Laursen Søren 107
Laursen Niels 110
Laursen Ejner 119
Laursen Sofus Andreas V. 119
Laursen Ejner 119
Laursen Peder Ølsted 120
Laursen Peder 120
Laursen Laurs Jensen 120
Laursen Ejner 120
Leegård Jens Hansen 104
Lemming Martin 112
Lindenov Hans 88
Loft Chr. Tømrermand 29
Loft Søren Tømrer 29
Loft Chr. 46
Loft Niels Skoleholder 64
Lorentzen Høker 39
Lorentzen Købmandskone 54
Lorentzen Valdemar 90
Lund Erik Hauberg 2
Lund Niels Gårdejer 44
Lund J. Lærer 52
Lund Niels 53
Lund Katrine 54
Lund Chr. Gårdejer 74
Lund Erik Nielsen 77
Lund Erik 94
Lund Niels 94
Lund Erik Hauberg 94
Lund Anders Ole Hauberg 94
Lund Ane 99
Madsdatter Mette 86
Madsdatter Maren 113
Madsen Jep Gårdmand 12
Madsen Jens 21
Madsen Jens Hjulmand 27
Madsen Rasmus Bødker 33
Madsen Jep Gårdejer 43
Madsen Kr. Studehandler 44
Madsen Jep 53
Madsen Jep 71
Madsen Jørgen Gårdejer 74
Madsen Christen 75
Madsen Christen Gårdmand, studehandl 76
Madsen Jørgen Fæster 76
Madsen Adam Frederik 101
Madsen Margit 102
Madsen Jørgen 111
Madsen Mikkel 111
Madsen Jep 116
Madsen Rasmus 120
Mandix J. 82
Michelsen Jens 17
Michelsen Jørgen Kirkeværge 63
Michelsen Jens 75
Michelsen Søffren 85
Michelsen Jacob 92
Michelsen Lars Fæster 110
Michelsen Jens Fæster 111
Michelsen Jens 112
Michelsen Jens Fæster 113
Michelsen Michel 114
Michelsen Jørgen 118
Michelsen Jens 121
Mickelsen Søren 35
Mickelsen Jens Præst 63
Mikkelsdatter Maren 106
Mikkelsen Willum Stenhugger 30
Mikkelsen N. Bager 32
Mikkelsen Ole 46
Mikkelsen P. 48
Mikkelsen P. Gårdejer 55
Mikkelsen Peder 55
Mikkelsen Peder 56
Mikkelsen Jens 80
Mikkelsen Ejnar 83
Mikkelsen Anders Fæster 100
Mikkelsen Rasmus 104
Mikkelsen Willum 104
Mikkelsen Søren Fæster 106
Mikkelsen Søren Peder 106
Mikkelsen Hans Jacob 16
Mikkelsen Ole Fæster 108
Mikkelsen Niels Fæster 109
Mikkelsen Hans 109
Mikkelsen Søren 109
Mikkelsen Mads 111
Mikkelsen Johanne Kirstine 111
Mikkelsen Jesper 112
Mikkelsen Willum 114
Mikkelsen Jacob 117
Mikkelsen Peder 118
Mogensen Hebrik Murer 30
Mols Niels Petersen Maler 53
Mols Niels Pedersen Maler 71
Mortensdatter Maren 62
Mortensen Hans Fæster 108
Mortensen Jens Martin 112
Mortensen Marius 115
Mortensen Marie 115
Mumme Georg 88
Munckeberg T.C. 20
Munkedal Gårdejer 76
Møldrup Kommerceråd 93
Møller Niels Skoleholder 52
Møller Jens Peder Lærer 52
Møller Georg Gårdejer 71
Møller Mads Christoffer Gårdejer 74
Møller Peder Madsen Gårdejer 74
Møller Skoleholder 75
Møller Jens Nielsen 95
Møller Jens Nielsen 104
Møller Jens Nielsen 104
Møller Peder Rasmussen 108
Møller Knud Georg Marius 108
Møller Ole 109
Møller Pauli 109
Møller Chr. J. 110
Møller Søren Jensen 119
Nicolaisen Jens 90
Nielsdatter Johanne 94
Nielsdatter Ane 103
Nielsdatter Johanne 121
Nielsdatter Ane 122
Nielsen Hans 20
Nielsen Anders 21
Nielsen Karl Smed 25
Nielsen Børge Smed 25
Nielsen Rasmus Hjulmand 27
Nielsen I.P. Karetmager 27
Nielsen Erik 35
Nielsen Næsted Købmand 39
Nielsen Rasmus 48
Nielsen Kristian Smed 48
Nielsen Laurs 48
Nielsen Peder 48
Nielsen Peter Husmand 53
Nielsen J.P. Karetmager 55
Nielsen Anders Gårdfæster 67
Nielsen Niels Gårdfæster 67
Nielsen Rs. Gårdejer 70
Nielsen Anders Rytterbonde 73
Nielsen Rasmus 79
Nielsen Hermann 82
Nielsen N. P. Hermann 82
Nielsen Karen Margrethe 82
Nielsen Metha Kristine 82
Nielsen Thomas Rytterbonde 83
Nielsen Jens Erik 87
Nielsen Jørn Winther 87
Nielsen Rs. 87
Nielsen Rasmus 89
Nielsen Rasmus 94
Nielsen Mads Fæster 95
Nielsen Jens Fæster 95
Nielsen Knud 99
Nielsen Anders 99
Nielsen Knud 99
Nielsen Peder 101
Nielsen Niels Jensen 102
Nielsen Oskar 102
Nielsen Peter 102
Nielsen Finn Damgård 103
Nielsen Søren Tækkemand 103
Nielsen Otto Tækkemand 103
Nielsen Peter Carlo 103
Nielsen Søren Chr. 104
Nielsen Søren Chr. 105
Nielsen Jens Axel 105
Nielsen Benny Thyregod 105
Nielsen Anders Fæster 106
Nielsen Niels Fæster 106
Nielsen Chr. 107
Nielsen Peder 108
Nielsen Peder 109
Nielsen Anders 109
Nielsen Peder 109
Nielsen Michel Fæster 110
Nielsen I.P. 110
Nielsen Rasmus 110
Nielsen Anders 111
Nielsen Niels 112
Nielsen Hans Møller 112
Nielsen Michel 113
Nielsen Morten 114
Nielsen Rasmus 114
Nielsen Søren Christian 119
Nielsen Niels A. 119
Nielsen Anders 121
Nielsen Jens Erik 122
Nielsen Jens Erik 122
Nielsen Peter Søndergård 122
Nissen Kr. Tranbjerg Lærer 52
Nordmand Niels Nielsen Fæster 106
Oldrup Niels Rasmussen Præst 63
Olesdatter Ane 77
Olesdatter Kirsten 97
Olesen Jens Fæster 16
Olesen Anders Høker, husmand 41
Olesen Søren Fæster 84
Olesen Anders Fæster 85
Olesen Jens 92
Olesen Jens Fæster 97
Olesen Hans Peter Søren 115
Ollesen Søren 84
Ollesen Niels Fæster 88
Ollesen Niels 93
Ollesen Niels Fæster 96
Olsen Laurs Hjulmand 26
Olsen Laurs Hjulmand 27
Olsen Laurs Hjulmand 45
Olsen Seyer 82
Olsen Rs. 104
Olsen Inger Lise 105
Olsen Oluf 109
Olsen Axel Sigurd 115
Olsen Jens 121
Olsen Jens 122
Oluf Olufsen Snedker 14
Olufsen Oluf Snedker, Møller 34
Olufsen Rasmus Møller 34
Olufsen Anders Gårdmand 57
Olufsen Oluf Snedker 62
Olufsen Hans Fæster 98
Overgård Skomager 31
Overgård Egild Skomager 32
Overgård Økonoma 54
Overgård A. Gårdhandler 94
Ovesen Michel 91
Ovesen Mikkel 103
Pedersdatter Maren 17
Pedersdatter Ebbe 21
Pedersdatter Ane 80
Pedersdatter Abelone 84
Pedersdatter Ane 120
Pedersen Seir 20
Pedersen Simon Stenhugger 30
Pedersen Mickel 35
Pedersen N.P. Høker 39
Pedersen Karl Laurits 47
Pedersen Anders Husmand 47
Pedersen Simon Stenhugger 48
Pedersen S.H. Lærer 52
Pedersen K. Lærerinde 52
Pedersen Michel Kirkeværge 63
Pedersen S. 67
Pedersen Johannes 70
Pedersen Thomas Husejer 70
Pedersen Anders Gårdejer 73
Pedersen Jørgen Fæster 76
Pedersen Terkel Sognefoged 77
Pedersen Seyer 78
Pedersen Jens Lassen 80
Pedersen Jørgen 83
Pedersen Seier 83
Pedersen Gartner 84
Pedersen Sigurd Gartner 85
Pedersen Lars 85
Pedersen Gartner 86
Pedersen Jens 89
Pedersen Jens 89
Pedersen Jens 89
Pedersen Peder 89
Pedersen Jørgen 89
Pedersen Rasmus 90
Pedersen Poul 100
Pedersen Sejer 101
Pedersen Anton 101
Pedersen Jens 101
Pedersen Søren 101
Pedersen Hans 103
Pedersen Jørgen 104
Pedersen Jens Aleksander 105
Pedersen Thyge 105
Pedersen Morten Fæster 108
Pedersen Søren 109
Pedersen Søren 109
Pedersen Peder 110
Pedersen Hans 110
Pedersen Jens 110
Pedersen Michel 111
Pedersen Michel 113
Pedersen Søren 113
Pedersen Mikkel 118
Pedersen Peder Michal 118
Pedersen H.C. 122
Pedersen Rasmus 122
Pedersen Hans Peder 122
Petersen Mikkel 15
Petersen Væver 28
Petersen Karl Murermester 30
Petersen Knud Laurits Træskomager 31
Petersen Peter Knud 31
Petersen Lærer 53
Petersen Peter Lærer 65
Petersen Karl Johan Lærer 65
Petersen Niels Aage 102
Petersen Anker 119
Poulsdatter Anne 57
Poulsdatter Elisabet Catrine 96
Poulsen Jørgen 46
Poulsen Jørgen 48
Poulsen Poul Gårdejer 76
Poulsen Jørgen 86
Poulsen Jens 88
Poulsen Jørgen 91
Poulsen Christen 100
Poulsen Lars 100
Poulsen Johannes 104
Poulsen Simon 105
Prytz Løjtnant 101
Pultz Jægermester 20
Qvist Inspektør 75
Rasmussen J. Karetmager 27
Rasmussen Rasmus Skomagersvend 31
Rasmussen Rasmus Gårdejer 40
Rasmussen Anders 46
Rasmussen Rasmus Gårdejer 55
Rasmussen Jens Skrædder 57
Rasmussen Jens 57
Rasmussen Carl Peder 60
Rasmussen M. Lærerinde 65
Rasmussen Jens 78
Rasmussen Niels 79
Rasmussen Mikal 79
Rasmussen Søren Fæster 80
Rasmussen Lars Peder 87
Rasmussen Asta 87
Rasmussen Lars Dalsgård 87
Rasmussen Michal 89
Rasmussen J.P. 90
Rasmussen Niels 94
Rasmussen Anders 99
Rasmussen Niels 101
Rasmussen Laurs 101
Rasmussen Knud 101
Rasmussen Chr. 101
Rasmussen Peder Kjær 101
Rasmussen Jan Visby 102
Rasmussen Jørgen 103
Rasmussen Niels Peder 104
Rasmussen Ole 105
Rasmussen Peder 105
Rasmussen Jens Fæster 106
Rasmussen Jens 107
Rasmussen Jes Fæster 107
Rasmussen Niels 107
Rasmussen Jens 108
Rasmussen Hans Jørgen 110
Rasmussen Peder Ingvard 111
Rasmussen Marius 113
Rasmussen Johannes 113
Rasmussen Carl 113
Rasmussen Jacob 116
Rasmussen Peder Ingvard 116
Rasmussen Hans Karl Hjarnø 116
Rasmussen Wendela Christa 116
Rasmussen Peder 118
Rasmussen Alfred 118
Rasmussen Rasmus 118
Rasmussen Jørgen 119
Rasmussen Frederik 119
Rasmussen Hans 119
Rasmussen Hans 122
Rasmussen Valdemar 122
Rasmussen Marius 122
Rathlou Holstein 45
Reisner Maler 48
Richter Frantz Kromand 39
Richter Hans Rytter 99
Risskov Peder Jensen 103
Rohde I.L. 82
Rosenkrantz Otto 66
Rosenkrantz Otto 85
Rosenkrantz Otto 107
Rosenkrantz Otto 108
Rothausen Gårdejer 70
Rothausen Jacob 88
Rothausen Anders 88
Rothausen Emil 88
Rothausen Ane Catrine 112
Rothausen Anders 117
Rothausen Andreas 117
Rothausen Niels Karl 117
Rotwit Thomas Høker 41
Rudolf Hans Oberst 59
Rudolfsdatter Johanne 86
Røders de Hofjægermesterinde 11
Røjgård Peder 48
Røjgård Peder Jensen 84
Røjgård Rasmus Jensen 107
Sabro Niels 122
Sadolin Niels Præst 63
Sandemand Kirsten 82
Sandemand Søren Jensen 92
Sandemand Jens Sørensen 92
Sandemand Kirsten 92
Schack Dorthe Sofie Gehejmerådinde 122
Schandorf Rasmus Købmand 74
Schandorf Peder 93
Scheel Antionette 82
Schwanwegen Oberst 96
Schwensen J. 82
Schøtte Ebbe Pedersen 85
Seiersdatter Ane Marie 83
Seiersen Peder 104
Sejersen Michel Fæster 113
Simoni Ole 84
Simonsen Henrik Smed 25
Simonsen Oskar 115
Simonsen Peder 121
Skanke Magdalene 66
Skov L.M.N. Præst 63
Sparre-Petersen J.T. Præst 63
Stauning Ane 75
Steffensen Niels Fæster 91
Steffensen Erich 118
Steffesen Ole 110
Stensberg Inspektør 14
Stenstrup Jacob Provst 51
Stenstrup Jacob Magister, præst 63
Steutz Forvalter 81
Stoholm Nicolai Organist, købmand 119
Stubkier Johanne Marie 60
Styller Rasmus Rytter 99
Svendsen Niels Lund 98
Søberg Lars 95
Sørensdatter Karen 92
Sørensdatter Kirsten 97
Sørensdatter Mette 115
Sørensen Ole 21
Sørensen Frands Smed 25
Sørensen Rasmus Smed 25
Sørensen Peder 35
Sørensen Rasmus Smed 54
Sørensen Jørgen Rytterbonde 73
Sørensen Ole 77
Sørensen Rasmus 79
Sørensen Ole 84
Sørensen Ole 86
Sørensen Hans 87
Sørensen John 87
Sørensen Hans Erik 87
Sørensen Ejner 91
Sørensen Hans 92
Sørensen Hans 93
Sørensen Hans 93
Sørensen Hans Nebel Fæster 96
Sørensen Hans 99
Sørensen Laurits 100
Sørensen Chr. 102
Sørensen Poul 102
Sørensen Hanne 102
Sørensen Johannes 105
Sørensen Mikkel 106
Sørensen Bent 106
Sørensen Hans Fæster 106
Sørensen Morten 111
Sørensen Johannes 111
Sørensen J. 112
Sørensen C. Forstkandidat 112
Sørensen S. 112
Sørensen Jacob 112
Sørensen Peder Leth 113
Sørensen Juel Peter 115
Sørensen Mads 116
Sørensen Niels 117
Sørensen Thomas 119
Sørensen Rasmus 119
Sørensen Bente Frank 119
Sørensen Ole 122
Tamesen Hans Fæster 96
Tander Rs Snedker 29
Tander Marius Snedker 29
Terkelsen Hans Rudolf Gårdejer 74
Terkelsen Erich Gårdejer 77
Terkelsen Johannes 77
Terkelsen Erich 97
Therkelsen Aage Rudolf Gårdejer 74
Therkelsen Hans Rudolf Gårdejer 74
Therkelsen Jenny 74
Therkelsen Maren 94
Thomsen Peder Møller 46
Thomsen Peder 48
Thomsen Jesper Peder Lærer 65
Thomsen Peder Møller 100
Thomsen Jacob 103
Thomsen Søren 119
Thomsen Søren 119
Thykjær Asger 121
Torstensen General 10
Trampe Fr. Chr. Greve 59
Trampe Jørgen Ditlev Greve 59
Trampe Greve 66
Trampe Greve 108
Trampe Greve 109
Trampe Greve 111
Trampe Greve 112
Trampe Greve 113
Trampe Greve 114
Trampe Greve 116
Trampe Greve 117
Trampe Greve 118
Trampe Greve 121
Trampe Greve 122
Troels Karen Fattiglem 47
Truelsen Jens 22
Tvermose Inger Frida 90
Tvilling Peder 21
Tvilling Peder 83
Tørslev Landinspektør 93
Ulfeldt Edel 59
Ulfeldt Edel 113
Ulfeldt Edel 114
Ulfeldt Edel 117
Ustrup Rasmus 48
Vetter Svend 91
Vind Thomas Præst 63
Vind Christen Thomasen Præst 63
Vogelius Præst 117
Warfvinge Jerrik 119
Wejs Kaptajn 93
Wertzensen Jens Skoleholder 64
Westergård Knud 88
Willumsen Jens 114
Winther Peder 26
Winther Niels 46
Winther Ane 72
Winther Jørgen Sognefoged 72
Winther Seir 76
Winther Ejner Sejersen 78
Winther Hans Jørgen Sejersen 78
Winther Hans Pedersen 83
Winther Peder Hansen 83
Winther Sejer Hansen 83
Winther Jørgen Sejersen 83
Winther Axel 83
Winther Niels 84
Winther Fr. Sejersen 88
Winther S. 90
Winther Jørgen Hansen 94
Winther Sejer 94
Winther Bodil 94
Winther Ane Kirstine 94
Winther Frederik 103
Winther Fr. 105
Winther Chr. 121
Wissing Niels 20
Woide Amtmand 19
Wormskjold Kammerjunker 120
Wulff Rytter, løjtnant 85
Zimmermann Rasmus Christian Præst 63
Østergård Holger 110
Østergård Kristian 112
Østergård Ove Rasmussen 113
Øvlisen Niels Peder 117
Øvlisen Richardt Joh. 117
Øvlisen Karen 117
Aagård Jens Sørensen 90
Aagård J. 112
Aagaard Johanne Marie 82
Aakjær Chr. H. Karetmager 27