Gårdnavn Sogn Herred Amt Fornavn Efternavn Fødested Fødselsdato Side
Moselund Bedsted Hassing Thisted Mette Marie Agesen Bedsted 18-10 1868 574
Moselund Bedsted Hassing Thisted Jens Andersen Nors 26-04 1858 574
Høegstoft Hørdum Hassing Thisted Jens Andersen 571
Bakgård Sønderhå Hassing Thisted Niels Chr. Nielsen Bach Jestrup 02-07 1879 579
Gudnæs Strandgård Villerslev Hassing Thisted Maren Balle Heltborg 13-01 1866 586
Engholm Skyum Hassing Thisted Chr. Bangsgaard 569
Engholm Skyum Hassing Thisted Christoffer Bangsgaard Bangsgaard 01-04 1853 569
Villerslev Hassing Thisted P. Ginnerup Bangsgaard Villerslev 11-03 1875 585
Gudnæs Strandgård Villerslev Hassing Thisted P.Chr. Bangsgaard Grurup 24-12 1867 585
Villerslev Hassing Thisted Peter Bangsgaard 585
Hørdum Hassing Thisted Jens Jensen Bech 570
Nørre Bjerregård Bedsted Hassing Thisted Chr.P. Bjerregaard Bedsted 01-09 1858 572
Gudnæs Strandgård Villerslev Hassing Thisted Jens Stokholm Bjerregaard 586
Nørre Bjerregård Bedsted Hassing Thisted P.Chr. Bjerregaard 573
Hundskjær Bedsted Hassing Thisted Anders Brændgaard Hundskjær 14-02 1876 571
Hundskjær Bedsted Hassing Thisted Niels Bunch 571
Hørsted Østergård Hørsted Hassing Thisted Ane Kirstine Christensen Harring 17-01 1888 580
Hassing Præstegård Hassing Hassing Thisted Chr. A. Christensen Villerslev 21-12 1882 581
Kongensgård Grurup Hassing Thisted Christen Christensen 575
Sønderhå Hassing Thisted Jens Nicolaj Christensen 580
Hundskjær Bedsted Hassing Thisted Karen Marie Christensen Bedsted 11-08 1881 571
Korsgård Grurup Hassing Thisted Kirstine Christensen Grurup 20-11 1874 575
Dybdahl Skyum Hassing Thisted Mette Marie Christensen Skyum 06-10 1854 569
Kongensgård Grurup Hassing Thisted Niels Christensen 575
Bakgård Sønderhå Hassing Thisted Niels Christensen 579
Hovgården Villerslev Hassing Thisted Laussine Petersen Dam Lyngs 04-12 1860 585
Sønder Fladskjær Bedsted Hassing Thisted Christen Damsgaard 573
Damsgård Sønderhå Hassing Thisted Christen Christiansen Damsgaard 578
Skyum Hassing Thisted Dorthea Dybdahl Skyum 08-03 1872 569
Skyum Hassing Thisted Thomas Dybdahl 569
Dybdahl Skyum Hassing Thisted Morten Frederiksen Skinnerup 19-07 1856 569
Villerslev Hassing Thisted Peder Nielsen Ginnerup 585
Hassing Hassing Thisted Karl J. Hammer Skyum 18-08 1884 582
Korsgård Grurup Hassing Thisted Mads Hansen 575
Sønderhå Hassing Thisted Peder Hansen 580
Sønder Fladskjær Bedsted Hassing Thisted Ole Harregaard 573
Sønderhedegård Visby Hassing Thisted Niels Hedegaard 577
Sønderhå Hassing Thisted Christoffer Holm Grurup 29-04 1860 578
Thinghøj Hørsted Hassing Thisted Christoffer Nielsen Holm Hørsted 30-12 1873 580
Thinghøj Hørsted Hassing Thisted Niels Jensen Holm 581
Grøntoft Bedsted Hassing Thisted Kirstine Jacobsen Brogård 27-10 1884 572
Sønderhå Hassing Thisted Christen Jensen 580
Sønderhedegård Visby Hassing Thisted Elisa Jensen Heltborg 16-11 1853 576
Sønderhå Hassing Thisted Else Marie Jensen Hørsted 28-03 1863 578
Østergård Hassing Hassing Thisted Jens Peter Jensen Hassing 09-12 1867 582
Sønder Fladskjær Bedsted Hassing Thisted Kathrine Marie Jensen Elsted 06-03 1889 573
Engholm Skyum Hassing Thisted Kirstine Jensen Skjoldborg 15-02 1859 569
Svalgård Villerslev Hassing Thisted Kirstine Jensen Ullerup 05-04 1881 584
Østergård Hassing Hassing Thisted Niels Jensen 583
Hørsted Østergård Hørsted Hassing Thisted Poul Vang Jensen 580
Hovgården Villerslev Hassing Thisted Th. Hovmark Jensen Lyngs 07-04 1856 585
Bakgården Skyum Hassing Thisted Chr. Johansen 568
Grurup Hassing Thisted Johs. Andersen Jørgensen Bedsted 06-01 1873 576
Fuglsang Bedsted Hassing Thisted Peder Jørgensen 574
Skyum Hassing Thisted Jesper Chr. J. Kjær Fredsø 15-09 1868 569
Hundskjær Bedsted Hassing Thisted Søren Klausen 571
Svalgård Villerslev Hassing Thisted Chr. Knakkergaard 584
Villerslev Hassing Thisted Jens Chr. Knakkergaard 583
Villerslev Hassing Thisted Johs. J. Knakkergaard Villerslev 29-09 1872 583
Damsgård Sønderhå Hassing Thisted Christen Christensen Knattrup 578
Thinghøj Hørsted Hassing Thisted Niels Knattrup 581
Sønderhå Hassing Thisted Niels Sørensen Knattrup 580
Labækgård Sønderhå Hassing Thisted Christen Kobberøe 578
Labækgård Sønderhå Hassing Thisted Laust Jensen Kobberøe 578
Krabbesholm Skyum Hassing Thisted Fr. Krabbe Skyum 22-02 1869 568
Bakgården Skyum Hassing Thisted Jens Krabbe 568
Legård Sønderhå Hassing Thisted Kristine Larsen Hørsted 04-08 1866 580
Damsgård Sønderhå Hassing Thisted Lars Hebsgaard Larsen Kallerup 10-10 1863 578
Bakgården Skyum Hassing Thisted Peder Larsen Skyum 19-06 1872 568
Grøntoft Bedsted Hassing Thisted Th. Lund Larsen Kirkegård 02-01 1872 572
Legård Sønderhå Hassing Thisted Jens Pedersen Leegaard Sønderhå 17-08 1864 580
Nørregård Grurup Hassing Thisted Martine Nielsen Leegaard Fuglsang 19-11 1884 576
Fuglsang Bedsted Hassing Thisted Niels P. Leegaard Bedsted 01-04 1844 573
Legård Sønderhå Hassing Thisted Peder Jensen Leegaard 580
Grøntoft Bedsted Hassing Thisted Lars Thomsen Lund 572
Hundskjær Bedsted Hassing Thisted Lytzhoff 571
Hundskjær Bedsted Hassing Thisted N.Chr. Mathiasen 571
Hassing Hassing Thisted Thomas Mikkelsen 582
Hassing Præstegård Hassing Hassing Thisted Signe Mogensen Lyngby 05-04 1891 581
Hørdum Hassing Thisted Chr. Peter Nielsen Munk Skyum 02-05 1867 570
Hassing Hassing Thisted Johanne Møller Skyum 02-12 1885 582
Korsgård Grurup Hassing Thisted Anders Mørk 575
Grurup Hassing Thisted P.Chr. Mørk 576
Fuglsang Bedsted Hassing Thisted Ane Kirstine Nielsen Ørum 06-12 1852 573
Bakgård Sønderhå Hassing Thisted Isak Nielsen 579
Thinghøj Hørsted Hassing Thisted Johanne Marie Nielsen Sønderhå 08-04 1883 581
Labækgård Sønderhå Hassing Thisted Johannes Nielsen Sønderhå 11-02 1882 577
Koustrup Møllegård Sønderhå Hassing Thisted Karen Marie Nielsen Sønderhå 24-04 1866 577
Bakgård Sønderhå Hassing Thisted Nicoline Jensine Nielsen Sønderhå 08-04 1883 579
Østergård Hassing Hassing Thisted Peder Nielsen 583
Labækgård Sønderhå Hassing Thisted Peder Nielsen 578
Sønderhedegård Visby Hassing Thisted Sarius Nielsen Visby 05-05 1851 576
Bakgården Skyum Hassing Thisted Jens Nørgaard 568
Hørdum Hassing Thisted Niels Nørgaard 570
Hørdum Hassing Thisted Peder Nørgaard 570
Fuglsang Bedsted Hassing Thisted Peder Møller Grasen Nørgaard 574
Bakgård Sønderhå Hassing Thisted Isak Olesen 579
Fuglsang Bedsted Hassing Thisted Anders Pedersen 574
Thinghøj Hørsted Hassing Thisted Christoffer Pedersen 581
Sønderhå Hassing Thisted Else Kirstine Pedersen Madsted 06-01 1871 577
Damsgård Sønderhå Hassing Thisted Jens Andreas Pedersen 578
Damsgård Sønderhå Hassing Thisted Kirstine Pedersen Odby 19-05 1864 578
Gundgård Villerslev Hassing Thisted Maren Kirstine Pedersen Boddum 13-07 1873 583
Gundgård Villerslev Hassing Thisted Otto Chr. Pedersen Randrup 06-07 1874 583
Svalgård Villerslev Hassing Thisted Peder N. Pedersen Morup Mølle 28-01 1884 584
Korsgård Grurup Hassing Thisted Claus P. Petersen Visby 10-03 1873 575
Fuglsang Bedsted Hassing Thisted Christen Poulsen 574
Hørsted Østergård Hørsted Hassing Thisted Jens Martinus Poulsen Harring 01-11 1884 580
Gundgård Villerslev Hassing Thisted Niels Poulsen 583
Kongensgård Grurup Hassing Thisted Birgitte Riis Hurup 18-09 1881 574
Nørregård Grurup Hassing Thisted Christen Riis Grurup 30-08 1875 576
Høegstoft Hørdum Hassing Thisted Chr. Skriver 571
Høegstoft Hørdum Hassing Thisted Niels Chr. Stentoft Næstrupgård 27-12 1876 570
Svalgård Villerslev Hassing Thisted Jens Svalgaard 584
Hundskjær Bedsted Hassing Thisted Anders Chr. Sørensen 571
Sønderhå Hassing Thisted Hvid Sørensen Svegård 26-03 1866 577
Sønderhå Hassing Thisted Søren Knattrup Sørensen Kjeldgård 29-01 1866 579
Enghavegård Skyum Hassing Thisted Chr. Thomsen Skyum 568
Villerslev Hassing Thisted Inger Kirstine Thomsen Skyum 01-03 1870 584
Enghavegård Skyum Hassing Thisted Søren Thomsen 568
Villerslev Hassing Thisted Laurids P.N. Thorsted 585
Villerslev Hassing Thisted Niels Holm Nielsen Thorsted Villerslev 14-10 1871 584
Villerslev Hassing Thisted Niels Nielsen Thorsted 585
Sønderhedegård Visby Hassing Thisted Niels Thølbøll 577
Hørdum Hassing Thisted Søren Jensen Todbøl 570
Gundgård Villerslev Hassing Thisted Anders Tofdal 583
Hassing Hassing Thisted Christen Toftdahl 582
Hørdum Hassing Thisted Jens Mathias Vestergaard Hørdum 10-12 1846 569
Villerslev Hassing Thisted Kirstine Vestergaard Hassing 26-06 1881 583
Kongensgård Grurup Hassing Thisted Peder Vestergaard Grurup 11-10 1878 574
Engholm Skyum Hassing Thisted P. Winther 569
Bakgården Skyum Hassing Thisted Inger Kristine Yde Skyum 23-03 1876 568
Sønder Fladskjær Bedsted Hassing Thisted J.Chr. Østergaard Snejstrup 01-02 1890 573
Høegstoft Hørdum Hassing Thisted Kirstine Johanne Østergaard Silstrup 14-01 1882 570
Svalgård Villerslev Hassing Thisted Mads Østergaard 584
Villerslev Hassing Thisted Maren Kathrine Østergaard Hørdum 16-04 1873 585
Østergård Hassing Hassing Thisted Marie Elisabeth Pedersen Østergaard Hassing 06-02 1868 582
Østergård Hassing Hassing Thisted Niels Pedersen Østergaard 583