Gårdnavn Sogn Herred Amt Fornavn Efternavn Fødested Fødselsdato Side
Smedegård Nyker Vester Bornholm Kathrine Andersen Østerlars 30-08 1860 1381
Vallegård Nyker Vester Bornholm Jens M. Hansen Arnoldus Vestermarie 11-11 1860 1383
Vestermarie Vester Bornholm H.P. Bendtsen Bodilsker 15-07 1874 1369
Skyttegård Nylarsker Vester Bornholm Vilh. Borgen 1377
Bjørnegård Nyker Vester Bornholm A. Byder 1383
Lille Almegård Knudsker Vester Bornholm Chr. A. Byder Knudsker 28-02 1872 1380
Lille Almegård Knudsker Vester Bornholm Poul Byder 1380
Lille Almegård Knudsker Vester Bornholm Poul A. Byder 1380
Palmegård Vestermarie Vester Bornholm Lars Christensen 1374
Lykkegård Vestermarie Vester Bornholm Adam Christianssen Svinninge 18-07 1880 1375
Nørregård Vestermarie Vester Bornholm Martha Cordua Vestergård 15-12 1884 1372
Nørregård Vestermarie Vester Bornholm Andreas Peter Dahl 1372
Nørregård Vestermarie Vester Bornholm Fr.Kr. Dahl Vestermarie 15-05 1881 1372
Nørregård Vestermarie Vester Bornholm Lars P. Dahl 1373
Vestermarie Vester Bornholm Andr. Dam 1370
Vestermarie Vester Bornholm Georg Herman Dam Vestermarie 25-11 1875 1370
Lille Myregård Knudsker Vester Bornholm Hans Dam 1378
Ringebygård Vestermarie Vester Bornholm P. Dam 1372
Skovgård Knudsker Vester Bornholm Anna Elleby Nyker 19-11 1885 1379
Lille Myregård Knudsker Vester Bornholm Laurits Chr. Elleby 1378
Møllegård Nyker Vester Bornholm Hans Anker Engell Nyker 30-10 1859 1382
Møllegård Nyker Vester Bornholm Peder Engell 1382
Skyttegård Nylarsker Vester Bornholm Chr. Thorvald Espersen Nyker 15-01 1871 1377
Almegård Nylarsker Vester Bornholm Espersen 1377
Holmegård Nyker Vester Bornholm H. Funck 1381
Elisegård Vestermarie Vester Bornholm Løjtnant Grønbæk 1372
Palmegård Vestermarie Vester Bornholm Adolf Berthias Hansen Vestermarie 24-09 1879 1373
Palmegård Vestermarie Vester Bornholm Andr.G. Hansen 1374
Erlandsgård Knudsker Vester Bornholm Elisabeth Hansen Knudsker 1378
Nørregård Vestermarie Vester Bornholm Frederik Hansen 1373
Lille Myregård Knudsker Vester Bornholm Hans Chr. Hansen Klemensker 16-12 1870 1378
Nylarsker Vester Bornholm Hans Kofoed Hansen 1376
Hakkeledgård Vestermarie Vester Bornholm Hans Michael Hansen 1374
Gadegård Nylarsker Vester Bornholm Hansine Hansen Knudsker 12-09 1877 1376
Nygård Knudsker Vester Bornholm Jens Hansen 1380
Nygård Knudsker Vester Bornholm Jens Peter Hansen Knudsker 02-06 1881 1379
Hakkeledgård Vestermarie Vester Bornholm Ludvig Hansen 1374
Møllegård Nyker Vester Bornholm Marie Hansen Østerlars 06-11 1872 1382
Nygård Knudsker Vester Bornholm Valentin Hansen 1380
Ågård Vestermarie Vester Bornholm Laura Henriksen Åkirkeby 1371
Vallegård Nyker Vester Bornholm Jens Hermansen 1383
Vallegård Nyker Vester Bornholm Jens Michael Hermansen 1383
Dalegård Nyker Vester Bornholm Rosinas Hjorth Østermarie 20-02 1864 1381
Dalegård Nyker Vester Bornholm Ritmester Holm 1381
Ågård Vestermarie Vester Bornholm Alfred Peter Jensen 14-04 1877 1371
Skovgård Vestermarie Vester Bornholm Anna Jensen Tornborg 07-08 1886 1375
Smørmosegård Vestermarie Vester Bornholm Anton Georg Jensen 1371
Ågård Vestermarie Vester Bornholm Chr. Jensen 1371
Smørmosegård Vestermarie Vester Bornholm Georg Jensen 1371
Smedegård Knudsker Vester Bornholm Gudrun Jensen Vestermarie 27-05 1890 1379
Pilegård Vestermarie Vester Bornholm Laurits P. Jensen Olsker 26-05 1864 1373
Møllegård Vestermarie Vester Bornholm Magnus Jensen Åker 22-03 1860 1369
Knippegård Nylarsker Vester Bornholm Mathias Jensen 1376
Skovgård Vestermarie Vester Bornholm Ragna Jensen Frederiksværk 09-11 1895 1374
Almegård Nylarsker Vester Bornholm Sina Jensen Østermarie 07-02 1868 1377
Rosvang Knudsker Vester Bornholm Adolf Chr. Jørgensen Vestermarie 08-02 1849 1379
Vestermarie Vester Bornholm Alb. Jørgensen Svaneke 11-09 1887 1371
Lille Almegård Knudsker Vester Bornholm Anna Jørgensen Vestermarie 24-04 1871 1380
Elisegård Vestermarie Vester Bornholm Elise Jørgensen Brarup Falster 23-09 1871 1371
Pilegård Vestermarie Vester Bornholm Georg Jørgensen 1373
Skyttegård Nylarsker Vester Bornholm Didrik Kofoed 1377
Nylarsker Vester Bornholm Hermann Kofoed Nylarsker 06-02 1893 1375
Nylarsker Vester Bornholm J.S. Kofoed 1376
Gadegård Nylarsker Vester Bornholm Janus L. Kofoed Nylarsker 28-02 1876 1376
Gadegård Nylarsker Vester Bornholm Jens Michael Kofoed 1377
Vallegård Nyker Vester Bornholm Juliane Kofoed Vintergård 23-07 1865 1383
Vestermarie Vester Bornholm Kathrine Kofoed Bodilsker 1369
Hyldebrandsgård Nylarsker Vester Bornholm Marie Kofoed 03-05 1883 1376
Lykkegård Vestermarie Vester Bornholm Olga Kofoed Pedersker 1375
Gadegård Nylarsker Vester Bornholm Per Kofoed 1377
Tvillingsgård Vestermarie Vester Bornholm Peter Alfred Kofoed Nylarsker 04-05 1881 1369
Vestermarie Vester Bornholm Thorvald Chr. Kofoed Vestermarie 04-06 1869 1370
Skovgård Vestermarie Vester Bornholm Viggo P.L. Kofoed Olsker 07-10 1872 1375
Smedegård Nyker Vester Bornholm A. Kure 1381
Hakkeledgård Vestermarie Vester Bornholm Chr.M. Kure 1374
Skovgård Vestermarie Vester Bornholm Chr.M. Kure Østerlars 12-08 1885 1374
Smedegård Knudsker Vester Bornholm Nikolaj Kure 1379
Smedegård Nyker Vester Bornholm Viggo Kure Nyker 01-05 1895 1381
Smedegård Nyker Vester Bornholm Viktor P.W. Kure Nyker 05-04 1851 1381
Lille Myregård Knudsker Vester Bornholm Olga Kaas Klemensker 11-04 1874 1378
Pilegård Vestermarie Vester Bornholm Jens Larsen 1373
Pilegård Vestermarie Vester Bornholm Jensine Larsen Vestermarie 24-12 1869 1373
Møllegård Vestermarie Vester Bornholm Peter Lau 1369
Tvillingsgård Vestermarie Vester Bornholm Valborg Lauschof Vestermarie 1369
Tvillingsgård Vestermarie Vester Bornholm Sandemand Lohmann 1369
Sillesborg Nylarsker Vester Bornholm Jens Lund 1378
Sillesborg Nylarsker Vester Bornholm Jens Julius Lund Nylarsker 25-07 1865 1377
Anchersminde Knudsker Vester Bornholm Magnus Johs. Lund Rønne 01-09 1879 1380
Skadegård Nyker Vester Bornholm C. Lønberg 1383
Skadegård Nyker Vester Bornholm Hans Lønberg 1383
Ågård Vestermarie Vester Bornholm Jørgen Løse 1371
Ringebygård Vestermarie Vester Bornholm Hans Emil Madsen Vestermarie 25-06 1876 1372
Palmegård Vestermarie Vester Bornholm Karen Madsen Pedersker 10-12 1893 1373
Holmegård Nyker Vester Bornholm Carl A. Møller 1382
Knippegård Nylarsker Vester Bornholm Edvard Mathias Møller Vestermarie 25-04 1881 1376
Holmegård Nyker Vester Bornholm Hans Møller 1382
Hyldebrandsgård Nylarsker Vester Bornholm Jacob Nicolaj Møller Østerlars 12-02 1863 1376
Knippegård Nylarsker Vester Bornholm P. Møller 1376
Vestermarie Vester Bornholm Agnete Nielsen Bodilsker 1370
Nylarsker Vester Bornholm Dagmar Nielsen Klemensker 04-05 1893 1376
Rosvang Knudsker Vester Bornholm Elia Nielsen Myreby 28-04 1860 1379
Nylarsker Vester Bornholm Hans Nielsen 1376
Skovgård Knudsker Vester Bornholm Jon Nielsen 1379
Almegård Nylarsker Vester Bornholm Ola Nielsson Sverige 05-11 1854 1377
Sandegård Knudsker Vester Bornholm Hans P. Olsen Nyker 07-09 1885 1380
Smørmosegård Vestermarie Vester Bornholm Hilda Olsen Åker 1371
Skadegård Nyker Vester Bornholm Jacob Andreas Olsen Knudsker 16-10 1854 1383
Sandegård Knudsker Vester Bornholm Jens P. Olsen 1380
Sandegård Knudsker Vester Bornholm Laurits Georg Olsen 1380
Vestermarie Vester Bornholm Marie Pedersen Østermarie 1371
Nylarsker Vester Bornholm Niels Chr. Pedersen 1376
Erlandsgård Knudsker Vester Bornholm Peder Kofoed Pedersen 1378
Skyttegård Nylarsker Vester Bornholm Hedvig Petersen Rønne 18-12 1879 1377
Bakkegård Nyker Vester Bornholm Ole Peter Riis Nyker 20-01 1868 1383
Bakkegård Nyker Vester Bornholm Peter Riis 1383
Holmegård Nyker Vester Bornholm A.B. Rømer 1381
Erlandsgård Knudsker Vester Bornholm Alfr. Skovgaard 1378
Erlandsgård Knudsker Vester Bornholm Emil Adolf Skovgaard Knudsker 19-03 1878 1378
Skovgård Vestermarie Vester Bornholm Poul Skovgaard 1375
Skovgård Vestermarie Vester Bornholm R. Skovgaard 1375
Skovgård Vestermarie Vester Bornholm Thorkild Skovgaard 1375
Vestermarie Vester Bornholm Hans Sode 1371
Vestermarie Vester Bornholm Julie Sode Vestermarie 1370
Vestermarie Vester Bornholm Niels Chr. Sode 1371
Anchersminde Knudsker Vester Bornholm Alma Stender Nylarsker 03-07 1883 1380
Anchersminde Knudsker Vester Bornholm Ancher Stender 1381
Lykkegård Vestermarie Vester Bornholm H.P. Stender 1375
Anchersminde Knudsker Vester Bornholm Hans Stender 1381
Hyldebrandsgård Nylarsker Vester Bornholm Hermann Stender 1376
Elisegård Vestermarie Vester Bornholm Janus Kofoed Stender 1372
Elisegård Vestermarie Vester Bornholm Mads Kofoed Stender 1372
Elisegård Vestermarie Vester Bornholm Michael Kofoed Stender Vestermarie 08-10 1868 1371
Sillesborg Nylarsker Vester Bornholm Karoline Strudts Rønne 26-08 1864 1378
Skovgård Knudsker Vester Bornholm Hans Chr. Svendsen Østerlars 14-06 1882 1379
Dalegård Nyker Vester Bornholm Hansine Svendsen Østerlars 20-10 1863 1381
Bjørnegård Nyker Vester Bornholm Johs. Petersen Thomsen København 04-04 1885 1382
Smedegård Knudsker Vester Bornholm Vilh. Thorsen Østermarie 10-01 1881 1379
Hakkeledgård Vestermarie Vester Bornholm Clausen Vest 1374
Bjørnegård Nyker Vester Bornholm Hedvig Westh Klemensker 08-07 1891 1382
Vestermarie Vester Bornholm Lars Westh 1370
Nygård Knudsker Vester Bornholm Louise Westh Klemensker 14-02 1885 1379